Υπηρεσίες

Στο διαιτολογικό γραφείο παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

1. 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η 1η συνεδρία διαρκεί περίπου 1 ώρα και περιλαμβάνει:
  1. Σωματομετρικές μετρήσεις
    (ύψος, βάρος, περιφέρεια μέσης κ’ γοφών)
  2. Ανάλυση Σύστασης Σώματος (« Λιπομέτρηση»)
    (η εξέταση γίνεται με λιπομετρητή Bodystat 1500 με την οποία εφαρμόζεται βιοηλεκτρική εμπέδηση με 4 ηλεκτρόδια)
  3. Μέτρηση σπλαχνικού λίπους (στη κοιλιακή χώρα) με τον λιπομετρητή Tanita Vi-Scan (ενημερωτικό φυλλάδιο).
  4. Λήψη ιατροφαρμακευτικού ιστορικού και διατροφικών συνηθειών .
Προκειμένου να λειφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την σύνταξη εξατομικευμένου διατροφικού προγράμματος και τον σχεδιασμό ενός πλάνου αλλαγών διαιτητικής συμπεριφοράς και ψυχολογικής υποστήριξης.

2. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη 1η συνεδρία χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη ενός εξατομικευμένου διαιτολογίου –πάντα στα πλαίσια της Μεσογειακής Διατροφής- το οποίο θα καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου.

Τα περιστατικά που αναλαμβάνονται είναι: Παθολογικά περιστατικά:

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει την μέτρηση του ατόμου (βάρος, περίμετρος μέσης – γοφών)

Το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίας αποτελεί η συζήτηση. Έτσι σας δίνεται η ευκαιρία να λύσετε οποιαδήποτε απορία έχετε ότι αφορά θέματα διατροφής και την έκβαση της πορείας σας. Η ψυχολογική υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε συνεδρίας εφόσον είναι πολύ σημαντική στην επίτευξη των στόχων σας και στην αλλαγή της διαιτητικής συμπεριφοράς.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στον τομέα της διατροφής είναι η υιοθέτηση αυτών των διατροφικών συνηθειών ως τρόπου ζωής σε βάθος χρόνου.

Εφόσον επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος βάρους θα ακολουθήσουν λίγες συνεδρίες «συντήρησης». Σ’ αυτές, θα συζητήσουμε το εξατομικευμένο σας διαιτολόγιο το οποίο θα αποτελεί τον «οδηγό» για την διατήρηση του βάρους. Αυτό αποτελεί όμως ένα μικρό μέρος αυτών των συνεδριών εφόσον η εκμάθηση των σωστών διατροφικών συνηθειών θα έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων. Το σημαντικότερο μέρος αποτελεί η ψυχολογική σας υποστήριξη και η συζήτηση για τους ενδεχόμενους φόβους και απορίες που μπορεί να έχετε ότι αφορά τη διατροφή σας.

5. ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται και κατ’ οίκον με φορητό εξοπλισμό.