Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2/2007 Χ. Δερμιτζάκη, «Μεσογειακή διατροφή και νόσος Alzheimer», ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, τόμος 44, 2007, έκτακτο τεύχος: 27
6/2008 Δερμιτάκης Ε., Rudolf J., Κούτλας Ε., Δερμιτζάκη Χ., Βασάρα Ε., Μπουζιάνη Χ.,Μιχαήλ – Κλεφτούρη Κ., Γεωργιάδης Γ., Τσίπτσιος Ι. «Δείκτης Μάζας Σώματος ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο ρόλος των ορμονών λεπτίνη και γρελίνη», ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, 17, 2008: 189-198.
12/2008 Δερμιτάκης Ε., Δερμιτζάκη Χ., Φιτσιώρη Ξ., Δημαρέλου Ζ., Τσίπτσιος Ι. «Διατροφή και Νόσος Alzheimer», ΓΑΛΗΝΟΣ, τόμος 50, τεύοχος 6, 2008.
01/2010 Χ. Δερμιτζάκη, Ε. Δερμιτζάκης, Γ. Ρούντολφ, Ι. Τσίπτιος «Διαιτητικές Οδηγίες σε Ασθενείς που λαμβάνουν Ασενοκουμαρόλη (Sintrom®)». ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος 18, τεύχος 5, 254-261,2009.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1/2006 K Michael-Keftouri, C Apostolidou, D Economides, C Dermitzaki, E Vasara, “Plasma total homocysteine and its association with dietary intakes of folate, vitamin B6 in a nonsupplemented elderly greek population”, Turkish Journal of Geriatrics, 2006, 9(Suppl 1).
4/2006 D Economides, M Babajimopoulou, K Michael-Kleftouri, D Chrysovalanto, E Vasara, “Quality of life of free-living and institutionalized elderly”, Turkish Journal of Geriatrics, 2006, 9(Suppl 1).
7/2006 K. Kleftouri, D. Economides, C. Apostolidou, C. Dermitzake, E. Vasara, “ Changes in body composition in elderly greeks”, The Journal of Nutrition, Health & Aging, 2006, 10(4).
9/2006 Michael-Kleftouri K., Economides D., Apostolidou C., Dermitzake C., Vasara E., “Dietary assessment in a mediterrranean elderly population”, Public Health Nutrition, 2006, 9(7A).
9/2006 Michael-Kleftouri K., Economides D., Fotiadou E., Dermitzake C., Vasara E., “Anthropometric measurements in institutionalized and free-living greek elderly”, Public Health Nutrition, 2006, 9(7A).